ขอเชิญมาเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ ซึ่งมีสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก
1. สามารถใช้คำนำหน้าชื่อว่า ไลออน เช่น ไลออนชยุต องอาจสิริ
2. ได้พบเพื่อนสมาชิกสโมสรไลออนส์ ในประเทศไทยมากกว่า 7พันคน ใน 3ร้อยกว่าสโมสรทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจ นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า แม่ค้าที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจระดับนึงเป็นโอกาสแบ่งปันความรู้ บอกเล่าประสบการณ์การทำงาน
3. ได้รับการต้อนรับจากสมาชิกสโมสรไลออนส์ 1.35 ล้านคน ในกว่า 205 ประเทศ ในฐานะสมาชิกสโมสรไลออนส์ ในงานประชุมใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีระดับนานาชาติ ระดับ Asia และระดับภาครวม ภาครองในประเทศไทย
4. การได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้เดือดร้อน พัฒนาชุมชน
 
ค่าสมาชิกปีละ 15,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
มีจัดประชุมเดือน ๆ ละ 1-2 ครั้ง ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน มีอาหารเลี้ยง
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2013 Lionsthai.org. All rights reserved
Hosting by CSR Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com