ไลออนส์ไทย ทีวี1 แนะนำสมาชิกไลออนส์

  ไลออนส์ไทย ทีวี2 กิจกรรมไลออนส์ไทย
     
 
ไลออนส์ไทย ทีวี3 การประชุม อบรม สัมมนาไลออนส์   ไลออนส์ไทย ทีวี4 งานสังคมไลออนส์
     
 

ประวัติสโมสรไลออนส์สากล

 

มาเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์

     
สมาชิกไลออนส์สามารถเข้าร่วมประชุมระดับชาติได้   วัตถุประสงค์ของสโมสรไลออนส์
Lions Clubs International 2015 Honolulu, Hawaii, USA   จรรยาบรรณของสมาชิกสโมสรไลออนส์
Lions Clubs International 2014   พันธะที่สมาชิกมีต่อสโมสรไลออนส์
Lions Clubs International 2013    
Lions Clubs International 2012   นโยบายกิจกรรมสโมสรไลออนส์สากล
Lions Clubs International 2011   กิจกรรมสารานุกรมไทย
Lions Clubs International 2010   กิจกรรมเกี่ยวกับสายตา
    กิจกรรม Peace Poster
    กิจกรรมบริการเพื่อเด็ก
การ์ดอวยพร และคลิป จากใจ ไลออนส์ไทย   กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   กิจกรรมชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Happy birthday สุขสันต์วันเกิด   กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Merry Christmas   กิจกรรมบรรเทาภัยพิบัติ
Happy new year สวัสดีปีใหม่   กิจกรรมเพื่อเยาวชน
Happy Chinese New Year อวยพรวันตรุษจีน    
Happy Valentines   ไลออนส์ไทย พัฒนาระบบICT เพื่อสังคม
สุขสันต์เทศกาลสงกรานต์   ระบบสร้าง QR Code
    เครื่องคิดเลข
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2013 Lionsthai.org. All rights reserved
Hosting by CSR Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com