ภารกิจเรา Our Work
กิจกรรมชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Community and Environment Programs โปรแกรมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Lions are kind and generous people who want to help. สิงโตเป็นคนที่ใจดีและใจกว้างที่ต้องการความช่วยเหลือ That's why we work on projects to improve our communities and protect the environment. นั่นเป็นเหตุผลที่เราทำงานเกี่ยวกับโครงการในการปรับปรุงชุมชนของเราและปกป้องสิ่งแวดล้อม

  • Lions perform hands-on community service through Lions Crew at Work สิงโตดำเนินการมือบนบริการชุมชนผ่าน Crew ไลออนส์ในที่ทำงาน projects, including remodeling a non-profit community center, painting a shelter for the homeless or repairing a public park or playground. โครงการรวมถึงการปรับปรุงศูนย์ชุมชนที่ไม่แสวงหากำไร, ภาพวาดที่พักพิงสำหรับคนจรจัดหรือซ่อมแซมสวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่น

Member Resources แหล่งข้อมูลสมาชิก

For information about planning service activity projects – including information for chairpersons – please visit the Environmental and Community Services section of our Member Center. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการวางแผนการให้บริการกิจกรรม - รวมทั้งข้อมูลสำหรับประธาน - โปรดไปที่ ส่วนบริการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ของศูนย์สมาชิกของเรา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2013 Lionsthai.org. All rights reserved
Hosting by CSR Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com